Aktuality

Nejposlednější aktuality měsíce:


21. 9. 2022         A dnes opět "canísky" - ve stacionáři v Kyjově:

22. 9. 2022     ... a dnes na domě seniorů v Kyjově:


Našli jsme našim holkám fyzioterapeuta !!!

Těšíme se na pondělí 26. jak nám to spolu půjde...                            https://www.facebook.com/kajagajdova